ЈаваСцрипт - од повратних позива до асинц / аваит

ЈаваСцрипт је синхронизован. То значи да ће извршити ваш блок кода по налогу након подизања. Пре него што се код извршава, varа functionизјаве су "истакнута" на врху свог делокруга.

Ово је пример синхроног кода:

console.log('1') console.log('2') console.log('3')

Овај код ће поуздано евидентирати „1 2 3“.

Асинхрони захтеви ће сачекати да се тајмер заврши или захтев да одговори док се остатак кода наставља извршавати. Тада ће право време повратни позив покренути ове асинхроне захтеве у акцију.

Ово је пример асинхроног кода:

console.log('1') setTimeout(function afterTwoSeconds() { console.log('2') }, 2000) console.log('3')

Ово ће заправо евидентирати „1 3 2“, јер је „2“ на а setTimeoutкоји ће се, у овом примеру, извршити тек након две секунде. Ваша апликација не чека док две секунде не заврше. Уместо тога, он наставља да извршава остатак кода и када се заврши временско ограничење, враћа се на афтерТвоСецондс.

Можете се питати „Зашто је ово корисно?“ или „Како да мој асинхрони код постане синхронизован?“. Надам се да ћу вам показати одговоре.

"Проблем"

Рецимо да је наш циљ потрага за ГитХуб корисником и добијање свих спремишта тог корисника. Ствар је у томе што не знамо тачно име корисника. Дакле, морамо да наведемо све кориснике са сличним именом и њихове одговарајуће спремишта.

Не треба супер маштати, овако нешто

У овим примерима код захтева ће користити КСХР (КСМЛХттпРекуест). Можете га заменити јКуери-ом $.ajaxили новијим изворним приступом fetch. Обоје ће вам дати обећања која се приближавају капији.

Биће мало промењен у зависности од вашег приступа, али као почетак:

// url argument can be something like '//api.github.com/users/daspinola/repos' function request(url) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.timeout = 2000; xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { // Code here for the server answer when successful } else { // Code here for the server answer when not successful } } } xhr.ontimeout = function () { // Well, it took to long do some code here to handle that } xhr.open('get', url, true) xhr.send(); }

Запамтите да у овим примерима важан део није оно што је крајњи резултат кода. Уместо тога, ваш циљ треба да буде разумевање разлика у приступима и како их можете искористити за свој развој.

Позове

Референцу функције можете сачувати у променљивој када користите ЈаваСцрипт. Тада их можете користити као аргументе друге функције за касније извршавање. Ово је наш „повратни позив“.

Један пример би био:

// Execute the function "doThis" with another function as parameter, in this case "andThenThis". doThis will execute whatever code it has and when it finishes it should have "andThenThis" being executed. doThis(andThenThis) // Inside of "doThis" it's referenced as "callback" which is just a variable that is holding the reference to this function function andThenThis() { console.log('and then this') } // You can name it whatever you want, "callback" is common approach function doThis(callback) { console.log('this first') // the '()' is when you are telling your code to execute the function reference else it will just log the reference callback() }

Коришћење callbackза решавање нашег проблема омогућава нам да урадимо нешто слично requestфункцији коју смо раније дефинисали:

function request(url, callback) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.timeout = 2000; xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { callback(null, xhr.response) } else { callback(xhr.status, null) } } } xhr.ontimeout = function () { console.log('Timeout') } xhr.open('get', url, true) xhr.send(); }

Наша функција за захтев ће сада прихватити, callbackтако да ће се, када requestје направљен, позвати у случају грешке и у случају успеха.

const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` request(userGet, function handleUsersList(error, users) { if (error) throw error const list = JSON.parse(users).items list.forEach(function(user) { request(user.repos_url, function handleReposList(err, repos) { if (err) throw err // Handle the repositories list here }) }) })

Разбијање овога:

 • Подносимо захтев за добијање корисничких спремишта
 • По завршетку захтева користимо повратни позив handleUsersList
 • Ако нема грешке, онда рашчлањујемо одговор нашег сервера на објекат који користи JSON.parse
 • Затим поновимо нашу листу корисника, јер може имати више њих

  За сваког корисника захтевамо његову листу спремишта.

  У првом одговору користићемо урл који се вратио по кориснику

  Зовемо repos_urlкао урл за наше следеће захтеве или од првог одговора

 • Када захтев заврши повратни позив, позваћемо

  Ово ће обрадити или његову грешку или одговор са листом спремишта за тог корисника

Напомена : Слање грешке прво као параметра је уобичајена пракса, посебно када се користи Ноде.јс.

„Комплетнији“ и читљивији приступ био би неко руковање грешкама. Повратни позив бисмо држали одвојено од извршења захтева.

Овако нешто:

try { request(userGet, handleUsersList) } catch (e) { console.error('Request boom! ', e) } function handleUsersList(error, users) { if (error) throw error const list = JSON.parse(users).items list.forEach(function(user) { request(user.repos_url, handleReposList) }) } function handleReposList(err, repos) { if (err) throw err // Handle the repositories list here console.log('My very few repos', repos) }

То на крају има проблеме као што су трке и проблеми са руковањем грешкама. Трке се дешавају када не контролишете којег ћете корисника прво добити. Тражимо информације за све њих у случају да их има више. Не узимамо наредбу у обзир. На пример, корисник 10 може бити први, а корисник 2 последњи. Даље у чланку имамо могуће решење.

Главни проблем повратних позива је тај што одржавање и читљивост могу постати проблем. То некако већ јесте и код једва да нешто чини. Ово је познато као пакао повратног позива, који се може избећи следећим приступом.

Обећања

Обећава да ћете код учинити читљивијим. Нови програмер може доћи до базе кода и видети јасан редослед извршења вашег кода.

Да бисте креирали обећање, можете да користите:

const myPromise = new Promise(function(resolve, reject) { // code here if (codeIsFine) { resolve('fine') } else { reject('error') } }) myPromise .then(function whenOk(response) { console.log(response) return response }) .catch(function notOk(err) { console.error(err) })

Разложимо га:

 • Обећање се иницијализује са исказима functionкоји имају resolveиreject
 • Унесите свој асинхрони код унутар Promiseфункције

  resolve кад се све догоди по жељи

  Иначе reject

 • Када resolveсе пронађе .thenметода, извршиће се за тоPromise

  Када reject се пронађе а .catch , активираће се

Ствари које треба имати на уму:

 • resolve and reject only accept one parameter

  resolve(‘yey’, ‘works’) will only send ‘yey’ to the .then callback function

 • If you chain multiple .then

  Add a return if you want the next .then value not to be undefined

 • When a reject is caught with .catch if you have a .then chained to it

  It will still execute that .then

  You can see the .then as an “always executes” and you can check an example in this comment

 • With a chain on .then if an error happens on the first one

  It will skip subsequent .then until it finds a .catch

 • A promise has three states

  pending

 • When waiting for a resolve or reject to happen

  resolved

  rejected

 • Once it’s in a resolved or rejected state

  It cannot be changed

Note: You can create promises without the function at the moment of declarations. The way that I’m showing it is only a common way of doing it.

“Theory, theory, theory…I’m confused” you may say.

Let’s use our request example with a promise to try to clear things up:

function request(url) { return new Promise(function (resolve, reject) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.timeout = 2000; xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { resolve(xhr.response) } else { reject(xhr.status) } } } xhr.ontimeout = function () { reject('timeout') } xhr.open('get', url, true) xhr.send(); }) }

In this scenario when you execute request it will return something like this:

const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` const myPromise = request(userGet) console.log('will be pending when logged', myPromise) myPromise .then(function handleUsersList(users) { console.log('when resolve is found it comes here with the response, in this case users ', users) const list = JSON.parse(users).items return Promise.all(list.map(function(user) { return request(user.repos_url) })) }) .then(function handleReposList(repos) { console.log('All users repos in an array', repos) }) .catch(function handleErrors(error) { console.log('when a reject is executed it will come here ignoring the then statement ', error) })

This is how we solve racing and some of the error handling problems. The code is still a bit convoluted. But its a way to show you that this approach can also create readability problems.

A quick fix would be to separate the callbacks like so:

const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` const userRequest = request(userGet) // Just by reading this part out loud you have a good idea of what the code does userRequest .then(handleUsersList) .then(repoRequest) .then(handleReposList) .catch(handleErrors) function handleUsersList(users) { return JSON.parse(users).items } function repoRequest(users) { return Promise.all(users.map(function(user) { return request(user.repos_url) })) } function handleReposList(repos) { console.log('All users repos in an array', repos) } function handleErrors(error) { console.error('Something went wrong ', error) }

By looking at what userRequest is waiting in order with the .then you can get a sense of what we expect of this code block. Everything is more or less separated by responsibility.

This is “scratching the surface” of what Promises are. To have a great insight on how they work I cannot recommend enough this article.

Generators

Another approach is to use the generators. This is a bit more advance so if you are starting out feel free to jump to the next topic.

One use for generators is that they allow you to have async code looking like sync.

They are represented by a * in a function and look something like:

function* foo() { yield 1 const args = yield 2 console.log(args) } var fooIterator = foo() console.log(fooIterator.next().value) // will log 1 console.log(fooIterator.next().value) // will log 2 fooIterator.next('aParam') // will log the console.log inside the generator 'aParam'

Instead of returning with a return, generators have a yield statement. It stops the function execution until a .next is made for that function iteration. It is similar to .then promise that only executes when resolved comes back.

Our request function would look like this:

function request(url) { return function(callback) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { callback(null, xhr.response) } else { callback(xhr.status, null) } } } xhr.ontimeout = function () { console.log('timeout') } xhr.open('get', url, true) xhr.send() } }

We want to have the url as an argument. But instead of executing the request out of the gate we want it only when we have a callback to handle the response.

Our generator would be something like:

function* list() { const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` const users = yield request(userGet) yield for (let i = 0; i<=users.length; i++) { yield request(users[i].repos_url) } }

It will:

 • Wait until the first request is prepared
 • Return a function reference expecting a callback for the first request

  Our request function accepts a url

  and returns a function that expects a callback

 • Expect a users to be sent in the next .next
 • Iterate over users
 • Wait for a .next for each of the users
 • Return their respective callback function

So an execution of this would be:

try { const iterator = list() iterator.next().value(function handleUsersList(err, users) { if (err) throw err const list = JSON.parse(users).items // send the list of users for the iterator iterator.next(list) list.forEach(function(user) { iterator.next().value(function userRepos(error, repos) { if (error) throw repos // Handle each individual user repo here console.log(user, JSON.parse(repos)) }) }) }) } catch (e) { console.error(e) }

We could separate the callback functions like we did previously. You get the deal by now, a takeaway is that we now can handle each individual user repository list individually.

I have mixed felling about generators. On one hand I can get a grasp of what is expected of the code by looking at the generator.

But its execution ends up having similar problems to the callback hell.

Like async/await, a compiler is recommended. This is because it isn’t supported in older browser versions.

Also it isn’t that common in my experience. So it may generate confusing in codebases maintained by various developers.

An awesome insight of how generators work can be found in this article. And here is another great resource.

Async/Await

This method seems like a mix of generators with promises. You just have to tell your code what functions are to be async. And what part of the code will have to await for that promise to finish.

sumTwentyAfterTwoSeconds(10) .then(result => console.log('after 2 seconds', result)) async function sumTwentyAfterTwoSeconds(value) { const remainder = afterTwoSeconds(20) return value + await remainder } function afterTwoSeconds(value) { return new Promise(resolve => { setTimeout(() => { resolve(value) }, 2000); }); }

In this scenario:

 • We have sumTwentyAfterTwoSeconds as being an async function
 • We tell our code to wait for the resolve or reject for our promise function afterTwoSeconds
 • It will only end up in the .then when the await operations finish

  In this case there is only one

Applying this to our request we leave it as a promise as seen earlier:

function request(url) { return new Promise(function(resolve, reject) { const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.onreadystatechange = function(e) { if (xhr.readyState === 4) { if (xhr.status === 200) { resolve(xhr.response) } else { reject(xhr.status) } } } xhr.ontimeout = function () { reject('timeout') } xhr.open('get', url, true) xhr.send() }) }

We create our async function with the needed awaits like so:

async function list() { const userGet = `//api.github.com/search/users?page=1&q=daspinola&type=Users` const users = await request(userGet) const usersList = JSON.parse(users).items usersList.forEach(async function (user) { const repos = await request(user.repos_url) handleRepoList(user, repos) }) } function handleRepoList(user, repos) { const userRepos = JSON.parse(repos) // Handle each individual user repo here console.log(user, userRepos) }

So now we have an async list function that will handle the requests. Another async is needed in the forEach so that we have the list of repos for each user to manipulate.

We call it as:

list() .catch(e => console.error(e))

This and the promises approach are my favorites since the code is easy to read and change. You can read about async/await more in depth here.

A downside of using async/await is that it isn’t supported in the front-end by older browsers or in the back-end. You have to use the Node 8.

You can use a compiler like babel to help solve that.

“Solution”

You can see the end code accomplishing our initial goal using async/await in this snippet.

A good thing to do is to try it yourself in the various forms referenced in this article.

Conclusion

Depending on the scenario you might find yourself using:

 • async/await
 • callbacks
 • mix

It’s up to you what fits your purposes. And what lets you maintain the code so that it is understandable to others and your future self.

Note: Any of the approaches become slightly less verbose when using the alternatives for requests like $.ajax and fetch.

Јавите ми шта бисте радили на различите начине на које сте пронашли како бисте сваки приступ учинили читљивијим.

Ово је члан 11. од 30. Део је пројекта за објављивање чланака најмање једном недељно, од празних мисли до туторијала. Оставите коментар, пратите ме на Диогу Спиноли и вратите се свом бриљантном пројекту!