10 ЈаваСцрипт услужних функција направљених са Редуце

Вишенаменски алат поново удара.

У свом последњем чланку понудио сам вам изазов за поновно стварање добро познатих функција помоћу reduce. Овај чланак ће вам показати како се неки од њих могу применити, заједно са неким додацима!

Укупно ћемо размотрити десет корисних функција. Невероватно су вам при руци у вашим пројектима, а што је најбоље, имплементирани су помоћу reduce! За ову сам извукао пуно инспирације из РамдаЈС библиотеке, па погледајте то!

1. неки

Параметри

 1. predicate- Функција која се враћа trueили false.
 2. array - Списак предмета за тестирање.

Опис

Ако се predicateврати trueза било који предмет, someвраћа се true. У супротном се враћа false.

Имплементација

const some = (predicate, array) => array.reduce((acc, value) => acc || predicate(value), false); 

Употреба

const equals3 = (x) => x === 3; some(equals3, [3]); // true some(equals3, [3, 3, 3]); // true some(equals3, [1, 2, 3]); // true some(equals3, [2]); // false 

2. сви

Параметри

 1. predicate- Функција која се враћа trueили false.
 2. array - Списак предмета за тестирање.

Опис

Ако се predicateвраћа trueза сваку ставку, allвраћа се true. У супротном се враћа false.

Имплементација

const all = (predicate, array) => array.reduce((acc, value) => acc && predicate(value), true); 

Употреба

const equals3 = (x) => x === 3; all(equals3, [3]); // true all(equals3, [3, 3, 3]); // true all(equals3, [1, 2, 3]); // false all(equals3, [3, 2, 3]; // false 

3. ниједан

Параметри

 1. predicate- Функција која се враћа trueили false.
 2. array - Списак предмета за тестирање.

Опис

Ако се predicateвраћа falseза сваку ставку, noneвраћа се true. У супротном се враћа false.

Имплементација

const none = (predicate, array) => array.reduce((acc, value) => !acc && !predicate(value), false); 

Употреба

const isEven = (x) => x % 2 === 0; none(isEven, [1, 3, 5]); // true none(isEven, [1, 3, 4]); // false none(equals3, [1, 2, 4]); // true none(equals3, [1, 2, 3]); // false 

4. карта

Параметри

 1. transformFunction - Функција за покретање сваког елемента.
 2. array - Списак предмета за трансформисање.

Опис

Враћа нови низ предмета, сваки трансформисан према датом transformFunction.

Имплементација

const map = (transformFunction, array) => array.reduce((newArray, item) => { newArray.push(transformFunction(item)); return newArray; }, []); 

Употреба

const double = (x) => x * 2; const reverseString = (string) => string .split('') .reverse() .join(''); map(double, [100, 200, 300]); // [200, 400, 600] map(reverseString, ['Hello World', 'I love map']); // ['dlroW olleH', 'pam evol I'] 

5. филтер

Параметри

 1. predicate- Функција која се враћа trueили false.
 2. array - Списак предмета за филтрирање.

Опис

Враћа нови низ. Ако се predicateврати true, та ставка се додаје у нови низ. Иначе је та ставка изузета из новог низа.

Имплементација

const filter = (predicate, array) => array.reduce((newArray, item) => { if (predicate(item) === true) { newArray.push(item); } return newArray; }, []); 

Употреба

const isEven = (x) => x % 2 === 0; filter(isEven, [1, 2, 3]); // [2] filter(equals3, [1, 2, 3, 4, 3]); // [3, 3] 

6. одбити

Параметри

 1. predicate- Функција која се враћа trueили false.
 2. array - Списак предмета за филтрирање.

Опис

Баш као filter, али са супротним понашањем.

Ако се predicateврати false, та ставка се додаје у нови низ. Иначе је та ставка изузета из новог низа.

Имплементација

const reject = (predicate, array) => array.reduce((newArray, item) => { if (predicate(item) === false) { newArray.push(item); } return newArray; }, []); 

Употреба

const isEven = (x) => x % 2 === 0; reject(isEven, [1, 2, 3]); // [1, 3] reject(equals3, [1, 2, 3, 4, 3]); // [1, 2, 4] 

7. find

Parameters

 1. predicate - Function that returns true or false.
 2. array - List of items to search.

Description

Returns the first element that matches the given predicate. If no element matches then undefined is returned.

Implementation

const find = (predicate, array) => array.reduce((result, item) => { if (result !== undefined) { return result; } if (predicate(item) === true) { return item; } return undefined; }, undefined); 

Usage

const isEven = (x) => x % 2 === 0; find(isEven, []); // undefined find(isEven, [1, 2, 3]); // 2 find(isEven, [1, 3, 5]); // undefined find(equals3, [1, 2, 3, 4, 3]); // 3 find(equals3, [1, 2, 4]); // undefined 

8. partition

Parameters

 1. predicate - Function that returns true or false.
 2. array - List of items.

Description

"Partitions" or splits an array into two based on the predicate. If predicate returns true, the item goes into list 1. Otherwise the item goes into list 2.

Implementation

const partition = (predicate, array) => array.reduce( (result, item) => { const [list1, list2] = result; if (predicate(item) === true) { list1.push(item); } else { list2.push(item); } return result; }, [[], []] ); 

Usage

const isEven = (x) => x % 2 === 0; partition(isEven, [1, 2, 3]); // [[2], [1, 3]] partition(isEven, [1, 3, 5]); // [[], [1, 3, 5]] partition(equals3, [1, 2, 3, 4, 3]); // [[3, 3], [1, 2, 4]] partition(equals3, [1, 2, 4]); // [[], [1, 2, 4]] 

9. pluck

Parameters

 1. key - Key name to pluck from the object
 2. array - List of items.

Description

Plucks the given key off of each item in the array. Returns a new array of these values.

Implementation

const pluck = (key, array) => array.reduce((values, current) => { values.push(current[key]); return values; }, []); 

Usage

pluck('name', [{ name: 'Batman' }, { name: 'Robin' }, { name: 'Joker' }]); // ['Batman', 'Robin', 'Joker'] pluck(0, [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]); // [1, 4, 7] 

10. scan

Parameters

 1. reducer - Standard reducer function that receives two parameters - the accumulator and current element from the array.
 2. initialValue - The initial value for the accumulator.
 3. array - List of items.

Description

Ради исто као, reduceали уместо само један резултат, он враћа листу свих смањених вредности на путу до појединачног резултата.

Имплементација

const scan = (reducer, initialValue, array) => { const reducedValues = []; array.reduce((acc, current) => { const newAcc = reducer(acc, current); reducedValues.push(newAcc); return newAcc; }, initialValue); return reducedValues; }; 

Употреба

const add = (x, y) => x + y; const multiply = (x, y) => x * y; scan(add, 0, [1, 2, 3, 4, 5, 6]); // [1, 3, 6, 10, 15, 21] - Every number added from 1-6 scan(multiply, 1, [1, 2, 3, 4, 5, 6]); // [1, 2, 6, 24, 120, 720] - Every number multiplied from 1-6 

Желите бесплатан тренинг?

Ако желите да закажете бесплатан позив да бисте разговарали о фронт-енд развојним питањима у вези са кодом, интервјуима, каријером или нечим другим, пратите ме на Твиттер-у и ДМ-у.

Након тога, ако уживате у нашем првом састанку, можемо разговарати о континуираном подучавању које ће вам помоћи да постигнете своје фронт-енд развојне циљеве!

Хвала за читање

За више оваквог садржаја погледајте //иазеедб.цом!

До следећег пута!