Како поставити интернационализацију у Реацт-у од почетка до краја

Овај пост ће react-intlвам помоћи да пређете од create-react-appпостављања оквира до завршене, преведене веб апликације!

Записао сам код док сам писао овај пост, тако да ћете моћи да погледате моју историју урезивања да бисте лако видели како се мој код развијао од почетка до краја.

Шта је интернационализација?

С обзиром на то да сте одлучили да кликнете на везу до овог поста, шансе су да барем имате неку представу шта је интернационализација (и18н). Преузето одмах са веб локације В3:

„Интернационализација је дизајн и развој производа, апликације или садржаја документа који омогућава једноставну локализацију за циљану публику која се разликује у култури, региону или језику.“

Као програмер, желите да ваш садржај буде лако читљив и употребљив за све врсте људи широм света. Мислим да се сви слажу са тим. Али знам на шта мислите:

„Развој веб апликације за људе моје културе / региона / језика већ је довољно тежак! Немам времена ни труда за и18н! “

Већ видим језик, видим. Надамо се да ће вам овај пост помоћи да схватите да постављање и18н за ваш пројекат није тако тешко или дуготрајно као што се чини.

Шта реагује-интл ради и не ради

Ако сте нови у и18н, можда ћете размислити о томе шта мислите да библиотека, као што react-intlби требало, а шта не би требало да може.

То јесте:

  • Помоћи ће вам да обједините сав свој расути садржај, тако да се касније може лако превести
  • Помоћи вам да се носите са превођењем текста поред датума, бројева итд
  • Обезбедите једноставан начин за увоз превода у вашу апликацију

Није тако:

  • Преведите свој садржај уместо вас
  • Рећи ћемо вам како да сазнате који језик корисник жели
  • Исправите ту неповезану грешку с којом сте имали посла последњих неколико сати (буммер, зар не?)

Ок, кренимо одмах!

Постављање примера пројекта

$ npx create-react-app i18n-example

Додаћу рутер за реакције како бих показао како react-intlфункционише са више страница.

$ cd i18n-example && npm install react-router-dom

Моја примера апликација имаће три компоненте Реацт: једну главну страницу, једну подстраницу и једну компоненту која се увози на подстраницу. Погледајте структуру датотеке и странице испод:

/src /components Weather.js /pages Home.js Day.js

Стање пројекта до овог тренутка можете пронаћи овде.

Постављање react-intl

Сада забава почиње. Инсталираћемо react-intlи приступити послу!

$ npm install react-intl

Главни циљ иза тога react-intlје омогућити подршку за и18н, истовремено смањујући утицај на ваш уобичајени ток кодирања. Свакако, имате садржај на многим местима широм ваше веб апликације. Имате текст, бројеве и датуме у пасусима, табелама и заглављима.

Шта бисте урадили да морате да направите и18н библиотеку? Па, ове делове садржаја имате по целој веб апликацији. И желите да се све то лако преведе. Ако сте свој садржај наменили преводиоцу, не бисте му дали свој код и рекли „срећно, на посао“.

Желели бисте да пронађете начин да сав свој садржај ставите у једну датотеку, а затим им дате ту једну датотеку. Превели би га на други језик, рецимо са енглеског на шпански, и дали би вам једну датотеку са свим шпанским садржајем.

Ок супер. Дакле, учинили сте то, али сада морате узети шпански садржај у тој једној датотеци и поново га дистрибуирати на првобитно место. Како бисте то програмски урадили? Можда бисте сваком биту садржаја доделили ИД-ове како не бисте изгубили траг о оригиналној локацији сваког бита садржаја.

И то је поприлично то!

Први корак је умотавање пријаве у er> component:

Now, you need to identify the content for react-intl that will eventually be translated. On the home page of my app, I have the following paragraph:

It is a beautiful day outside.

I need to tell react-intl that this is content that I want to translate and give it an id, so that it can keep track of this content and its original location:

By default, the text will be outputted in a an> , so we will need to wrap this in the original

I will now do this for all the content in my web app.

The state of the project up until now can be found here.

Adding babel-plugin-react-intl

Now that we have everything set up, you might be wondering how we can easily aggregate all of that content into one file. However, for debugging purposes, it could be helpful to have individual JSON files for each React component. Guess what, there’s a babel plugin for that!

$ npm install babel-plugin-react-intl

This plugin will make a copy of your src directory, but instead of having your React component files, it will have json files with the message content and id. One for each component file in your src directory. It will do this when you run npm run build .

Now we need to eject from create-react-app, so that we can add our new plugin into our babel configuration. Make sure to commit any changes and then execute:

$ npm run eject

Now, we will need to add a .babelrc file in our project root with the following contents:

{ "presets":["react-app"], "plugins": [ ["react-intl", { "messagesDir": "./public/messages/" }] ] }

Now that babel can use our fancy new plugin that we just added, we can move onto our next step: generating those JSON files.

$ npm run build

Once you run this, you should notice that you have a public/messages/src directory that appears to be a clone of your original src directory, except all your component files are actually JSON files.

/messages /src /components Weather.json /pages Home.json Day.json

Now, let’s see the contents of one of them, Home.json:

[ { "id": "Home.header", "defaultMessage": "Hello, world!" }, { "id": "Home.dayMessage", "defaultMessage": "It's a beautiful day outside." }, { "id": "Home.dayLink", "defaultMessage": "Click here to find out why!" } ]

The state of the project up until now can be found here.

Combining the JSON files

It did just what we thought it would. It can be helpful to have our content organized in this structure, but ultimately we will want it to be in one file, and we need it to include any translations that we will make.

Now we need to make a script that does this for us. Thankfully, the folks at react-intl gave us a good starting point with this script.

import * as fs from "fs"; import { sync as globSync } from "glob"; import { sync as mkdirpSync } from "mkdirp"; import last from "lodash/last"; const MESSAGES_PATTERN = "./public/messages/**/*.json"; const LANG_DIR = "./public/locales/"; const LANG_PATTERN = "./public/locales/*.json"; // Try to delete current json files from public/locales try { fs.unlinkSync("./public/locales/data.json"); } catch (error) { console.log(error); } // Merge translated json files (es.json, fr.json, etc) into one object // so that they can be merged with the eggregated "en" object below const mergedTranslations = globSync(LANG_PATTERN) .map(filename => { const locale = last(filename.split("/")).split(".json")[0]; return { [locale]: JSON.parse(fs.readFileSync(filename, "utf8")) }; }) .reduce((acc, localeObj) => { return { ...acc, ...localeObj }; }, {}); // Aggregates the default messages that were extracted from the example app's // React components via the React Intl Babel plugin. An error will be thrown if // there are messages in different components that use the same `id`. The result // is a flat collection of `id: message` pairs for the app's default locale. const defaultMessages = globSync(MESSAGES_PATTERN) .map(filename => fs.readFileSync(filename, "utf8")) .map(file => JSON.parse(file)) .reduce((collection, descriptors) => { descriptors.forEach(({ id, defaultMessage }) => { if (collection.hasOwnProperty(id)) { throw new Error(`Duplicate message id: ${id}`); } collection[id] = defaultMessage; }); return collection; }, {}); // Create a new directory that we want to write the aggregate messages to mkdirpSync(LANG_DIR); // Merge aggregated default messages with the translated json files and // write the messages to this directory fs.writeFileSync( `${LANG_DIR}data.json`, JSON.stringify({ en: defaultMessages, ...mergedTranslations }, null, 2) );

We will need to modify it a little bit because, as it stands, that script will generate a fake translation. We don’t want this because it is not practical.

We are better than that! We want it to read a real translation!

The script we will use to do this is below:

We will need to save this file in our scripts directory and then edit package.json so that it actually runs the script.

Before we do that, we will need to do a couple things, so that our ESNext code can be understood. First we will need to add babel-cli to make sure that the script gets transpiled.

$ npm install --save-dev babel-cli

Next, we need to add the env preset to our .babelrc so that it looks like this:

{ "presets":["react-app", "env"], "plugins": [ ["react-intl", { "messagesDir": "./public/messages/" }] ] }

Lastly, we need to edit our package.json so that it runs our script:

{... "scripts": { "build:langs": "NODE_ENV='production' babel-node scripts/mergeMessages.js", "build": "npm run build:langs && node scripts/build.js", ... }, ... }

Note that we are running the mergeMessages script before npm run build . This is because we want to generate our final data.json file in the /public directory before our build script copies it over to /build .

Alright, now when we run npm run build we should see build/locales/data.json which combines all of our JSON files into one.

The state of the project up until now can be found here.

Time to start translating

Now that we have made a script that will aggregate our default messages and our translations into one file, let’s make some translations! For this example, we will translate to Spanish. Our script that we just created will read all *.json files from /public/locales so we will need to name our new translation file /public/locales/es.json and add the content below:

{ "Weather.message": "¡Porque es soleado!", "Day.homeLink": "Regresar a inicio", "Home.header": "¡Hola Mundo!", "Home.dayMessage": "Es un hermoso día afuera.", "Home.dayLink": "¡Haz clic aquí para averiguar por qué!" }

Now when we run npm run build, our mergeMessages script will create a data.json file in /public/locales , and then it will be copied over to /build/locales. Our final data.json file will look like this:

{ "en": { "Weather.message": "Because it is sunny!", "Day.homeLink": "Go back home", "Home.header": "Hello, world!", "Home.dayMessage": "It's a beautiful day outside.", "Home.dayLink": "Click here to find out why!" }, "es": { "Weather.message": "¡Porque es soleado!", "Day.homeLink": "Regresar a inicio", "Home.header": "¡Hola Mundo!", "Home.dayMessage": "Es un hermoso día afuera.", "Home.dayLink": "¡Haz clic aquí para averiguar por qué!" } }

We’re almost there! The last step is to dynamically load the Spanish version of the text if the user’s browser settings are Spanish. We need to edit index.js to read the browser language settings and then give that information along with the correct translations to /> and ultimately our app.

Our final index.js looks like this:

import React from "react"; import ReactDOM from "react-dom"; import "./index.css"; import App from "./App"; import registerServiceWorker from "./registerServiceWorker"; import { BrowserRouter } from "react-router-dom"; import { IntlProvider, addLocaleData } from "react-intl"; import en from "react-intl/locale-data/en"; import es from "react-intl/locale-data/es"; import localeData from "./../build/locales/data.json"; addLocaleData([...en, ...es]); // Define user's language. Different browsers have the user locale defined // on different fields on the `navigator` object, so we make sure to account // for these different by checking all of them const language = (navigator.languages && navigator.languages[0]) || navigator.language || navigator.userLanguage; // Split locales with a region code const languageWithoutRegionCode = language.toLowerCase().split(/[_-]+/)[0]; // Try full locale, try locale without region code, fallback to 'en' const messages = localeData[languageWithoutRegionCode] || localeData[language] || localeData.en; ReactDOM.render( , document.getElementById("root") ); registerServiceWorker();

(Heavily copied code from Preethi Kasireddy’s gist here)

One other small thing we need to do is edit our webpack configs to allow imports outside of src and node_modules .

Now, if we change our browser settings to Spanish, we should see our content translated into Spanish!

The final state of the project can be found here.